عاشورا در هنگام قیام امام حسین(ع) نام یک روز بود اما امروز دیگر عاشورا نام یک مقطع زمانی نیست بلکه تبدیل به یک فرهنگ و حماسه شده که مورد توجه ویژه هنرمندان است تا ارزش‌های نهفته در این قیام بزرگ که امروزه در فرهنگ و آیین‌های عاشورایی متبلور است را ثبت کنند.

"خط سوم"، تلاش اندکی است در جهت به تصویر کشیدن زیبایی‌ها در مراسم عزاداری عاشورایی، نگاهی که در آن سعی شده است ضمن دور ماندن از وادی تکرار به ثبت زیبایی‌ها همت گمارد.

 

شرکت "خط نو" با عنایت به گستره فرهنگ عاشورا و با هدف ثبت نگاهی نو،عینیت گرایانه و در جهت ترویج فرهنگ عاشورایی اقدام به برگزاری سوگواره "خط سوم" کرده است.

 

 اعضای شورای سیاست گذاری

 

- محسن داجر

- سید حسین دعایی

- سید مجتبی دعایی

- سید علیرضا سید موسوی

 

دبیران

 

دبیر سوگواره:

 مهدی صفایی

 

دبیربخش عکس:

سید مجتبی دعایی

 

دبیر بخش شعر:

احسان پرسا

 

دبیر بخش داستان:

علی الله سلیمی

 

 

داوران

 

داوران بخش عکس:

 

-افشین بختیار

-ساعد نیک ذات

-سیف الله صمدیان

 

داوران بخش شعر:

 

-عبدالجبار کاکایی

-عبدالرحیم سعیدی راد

-افشین علاء

-رضا اسماعیلی

 

 

Go to top