مقررات شرکت در مسابقه


 شرکت کننده فقط حق حضور در یک بخش (حرفه ای یا آماتور ) را خواهد داشت.


 حداکثر تعداد 5 عکس از هر عكاس (با در نظرگرفتن سایز ضلع بزرگتر 2000پیکسل) پذيرفته خواهد شد.


 عکس‌ها می‌تواند تک رنگ، سیاه سفید و يا رنگی باشد.

 

آثار می‌بایست مستند بوده و از هرگونه دستکاری با نرم افزارهای رایانه ای یا اصلاحی که جنبه مستند بودن عکس را مخدوش سازد اجتناب گردد.

 

 عکس ها بايد در ماه محرم سال1394عکاسی شده باشند.


 درصورتیکه عکسی قبلاً در مسابقه یا نمایشگاهی موفق به راهیابی یا کسب مقام و جایزه شده باشد از مرحله داوری حذف خواهد شد.


 

شرکت کنندگان می بایست عکس ها را به ترتیب زیر به صورت انگلیسی نام گذاری نمایند


نام و نام خانوادگی – بخش انتخابی جهت شرکت – شماره عکس (به طور مثال: Reza-Ahmadi-A1)


A: بخش آماتور
P: بخش حرفه ای
 

مشخصات هر شرکت کننده شامل: نام و نام خانوادگی، سن، تحصیلات، نشانی دقیق و شماره ثابت و همراه،  همراه با آثار ارسال گردد. word مکان و زمان هر عکس می بایست در قالب فايلي با فرمت
 

دبیرخانه سوگواره، ارسال کننده را صاحب اثر می‌شناسد. در صورتیکه خلاف آن اثبات شود اثر از سوگواره حذف و کلیه امتیازات متعلق به آن ابطال مي گردد.
 

عکس های ارسالی مسترد نخواهد شد.
 

در صورت ناقص بودن فایل های ارسالی، آثار به سوگواره راه پیدا نخواهند کرد.
 

برگزارکننده، کلیه حقوق چاپ و نشر آثار اعم از دیجیتال یا چاپ ورقی و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را برای خود محفوظ می داند.
 

کلیه حقوق معنوی و مادی آثار برگزیده با حفظ حق درج نام صاحب اثر متعلق به سوگواره می باشد.


 به کلیه‌ شرکت کنندگانی که آثارشان به بخش مسابقه راه می‌یابد، گواهی شرکت و کتاب سوگواره اهدا خواهد شد.

 به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه سوگواره ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 عکس ها بايد در یک لوح فشرده یا به صورت فایل زیپ به همراه مشخصات مورد نظر به آدرس پستي دبیرخانه یا پست الكترونيكي ( آدرس ایمیل) ارسال گردد.


 ارسال آثار به دبیرخانه به منزله پذیرش مقررات شرکت در مسابقه است.


 تصمیم گیری در خصوص مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزارکننده خواهد بود.

 

Go to top