نفر اول سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و یک جلد کتاب عکس نمایشگاه


نفر دوم نیم سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و یک جلد کتاب عکس نمایشگاه


نفر سوم ربع سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر و یک جلد کتاب عکس نمایشگاه

 

Go to top